Centrum distribuce zdravotní péče

Společnost Mentor Media poskytuje skladovací a distribuční služby celosvětovému výrobci zdravotnických prostředků v Singapuru.

 

MM-CASE-HC-DISTRIBUTIONC

 

Primární rozsah služby tak, jak je stanoven místním distribučním centrem, zahrnuje kontrolované zacházení a sladění zdravotnických prostředků používaných pro lékařské zákroky v rámci intervenční kardiologie, endoskopie a urologie.

Byl ustanoven realizační tým, který přeměnil část našeho skladu na zařízení pro lékařské účely. V rámci doby nutné k realizaci jsme byli schopni zavést zařízení pro lékařské účely certifikované podle GDPMDS a ISO 13485. Současně byl náš personál okamžitě vyslán k rozšíření svých vědomostí a rekvalifikaci a následně podstoupil audit provedený klientem při manipulaci s jejich výrobky a systémy, ve kterých pracují.

Společnost Mentor Media zajišťuje zdravou úroveň svých zásob na skladě s adekvátním plánováním pro mimořádné případy a je připravena splnit kombinované požadavky různých nemocnic. Podpora řízení dodavatelského řetězce zdravotnických prostředků nemocnice mimo areál.

Od vzniku našeho partnerství byl náš klient schopen poskytovat lepší plánování a prognózy, snižovat plýtvání a náklady, zajišťovat přesnost zásob na skladě a včasnou fakturaci svým vlastním zákazníkům.

V dnešní době naše řešení a záznam poskytují exemplární modelové zařízení a kazuistiku v regionu.  Pokračujeme ve zlepšování jejich manuálních procesů pomocí automatizace a inovativních řešení.