Náš plán kontinuity podnikání zahrnuje množství různých funkcí, procesů a služeb po celém světě. Představuje naši odpověď na kritické situace, kterými jsme prošli, je reakcí na ně na základě zkušeností, simulace a opakovaných specializovaných procesů.

 

 

Náš plán kontinuity podnikání je strukturován do čtyř fází, které reagují na scénáře přemístění výroby. Preventivní opatření průběžně přizpůsobujeme situaci a rychle přecházíme mezi fázemi, abychom zajistili bezpečnost a efektivitu.

 

 

 

Máme průřezovou strukturu reakcí na mimořádné situace, která řídí a integruje opatření, jakož i odpovědnost napříč obchodními jednotkami.