Oddělení k tomu určené v rámci společnosti Mentor Media se zkušenostmi v logistice je základem kritického řešení zdravotní péče. Poskytování včasné distribuce zásob na skladě zajišťuje, že chirurgické součásti a zařízení operačního sálu budou vždy připraveny a dobře udržovány.

 

 

Společnost Mentor Media poskytuje službu řízení kompletu kritických zásilek, podporuje nasazení zařízení a výrobků klienta do různých lékařských ústavů v kritických hodinách a řídí vrácení, aby byla zajištěna čistota, využití aktualizací v rámci systému klienta a doplnění, aby byl připraven na další nasazení.

Odpovědnost za výrobky je řízena řešeními RFID vyvinutými společností Mentor Media.

 

PŘÍPADOVÉ STUDIE