Internet věcí (IOT) se stal důležitým a je nedílnou součástí mnoha aspektů služeb dodavatelského řetězce. Shromažďování a převod dat na informace poskytuje srozumitelnost v procesu rozhodování. Připojení však zůstává určujícím faktorem obchodního úspěchu.

Společnost Mentor Media přizpůsobila integraci elektronického podnikání a podporu řešení standardní technologie elektronického obchodování pro komplexní vylepšení 5G. Poskytujeme základy vyžadované pro digitální rozšiřování vašeho podnikání.

 

 

Společnost Mentor Media poskytuje vlastní řešení, které klientům umožňuje se celosvětově zviditelnit v rámci jejich rozšířené sítě obchodních partnerů. Pomáháme jim včas reagovat na řadu proměnných, od poptávky zákazníků až po nedostatek zdrojů.

Naše IT a cloudová řešení umožňují našim klientům synchronizovat plánování a prognózy, transparentní průběh práce s konečnými výhodami integrace dodavatelského řetězce.

Poskytujeme transparentnost v řízení pohybu vašich zásob na skladě a účinnější proces ‒ snižování nákladů, zvyšování flexibility, rychlejší uvedení na trh.

 

PŘÍPADOVÉ STUDIE