Základní princip úspěšného řešení dodavatelského řetězce se měří podle jeho konzistence a závislosti. S neustálými změnami obchodní dynamiky a ekonomického klimatu se od určité doby stala zásadní pro udržení a růst vašeho podnikání potřeba inovovat a odlišit se.

Ve společnosti Mentor Media poskytujeme kvantitativní a spolehlivou službu prostřednictvím inovativních řešení. Odlišujeme se díky funkcím a schopnostem s přidanou hodnotou v celém dodavatelském řetězci.

 

 

Napříč všemi našimi celosvětovými pracovišti zaujímá společnost Mentor Media pozici jediného poskytovatele kancelářských řešení. Chápeme, jak je důležité, aby byly služby dokonalé, a i to, jak začlenění služeb s vytvářením hodnot vzájemně prospívá naší značce i zákazníkům.

V našich službách strategického obchodního plánování poskytuje nabídka s přidanou hodnotou, např. řešení na klíč a zachování provozu, provozní připravenost a plánování pro mimořádné případy.

Další provozní služby s přidanou hodnotou v oblasti řízení digitálních médií, řešení proti padělání a pozemní, námořní a železniční logistika (BRI ILSTC) je to, v čem se lišíme.