Iniciativa pásu a cesty (BRI) a Mezinárodní pozemní a námořní koridor pro zahraniční obchod (ILSTC)

Mezinárodní výrobce automobilových dílů předvídá centralizované logistické centrum v Číně pro své obchodní operace. Centralizované logistické centrum by umožnilo konsolidaci výrobků vyrobených v Číně a v jeho evropských továrnách. Poskytlo by tak celosvětově nákladově účinnou a včasnou distribuci objednávek.

 

MM-CASE-VAS-BELT

 

Problémem byla kritéria výběru. Jako vhodný partner musela být společnost schopna řídit nadměrné skladování zboží; koordinovat svou celosvětovou logistiku a mít zkušenosti s vydáváním osvědčení o původu (COO) svým zákazníkům v rámci sdružení ASEAN.

Společnost Mentor Media se mezi konkurencí odlišovala díky zkušenostem ze služeb v oblasti celosvětového exportu, skladování a svým strategickým umístění ‒ celním zařízením v Yangshanu v Šanghaji.

Toto zařízení poskytlo přizpůsobenou konsolidaci centra s řešeními s přidanou hodnotou. Vhodné pro manipulaci jak s tuzemsky vyrobenými výrobky, tak s evropským dovozem.

Přes globální nedostatek kontejnerů v důsledku pandemie koronaviru. Alternativní logistika společnosti Mentor Media (železniční nákladní doprava) poskytla další flexibilitu a spolehlivost logistice dodavatelského řetězce mezi Evropou a Čínou. Významné snížení nákladů na logistickou přepravu tedy vede k úsporám pro zákazníka.