Společnost Mentor Media splňuje požadavky napříč různými stadii dodavatelského řetězce.

Řízení požadavků a očekávání pomocí procházení problémů a příležitostí v terénu zdravotní péče.

Jsme domovem zařízení 3PL s certifikací ISO a GDPMDS, který v současnosti uspokojuje neustále se měnící požadavky klientů.

 

 

V souladu se základními hodnotami společnosti Mentor Media spočívajícími v poskytování inovativních řešení a procesů jsou tyto hodnoty převedeny také do našich řešení v odvětví zdravotní péče.

Využívání skladů s řízenou teplotou společnosti Mentor Media a zapojení kvalifikovaných operátorů zajišťuje vysokou úroveň služeb. Fungujeme účinně a propojujeme různé úseky logistiky, abychom zajistili bezproblémové doručení pacientům.