Společnost Mentor Media poskytuje vysoce přizpůsobitelnou kompletaci. Navrženo speciálně pro potřeby vašeho výrobku a uspokojení požadavku vašeho koncového spotřebitele.

Požadavky na kompletaci se liší na základě regionálních nebo státních norem, jazykových překladů až po specifické objednávky zákazníků. 

Naše přizpůsobené řešení kompletu poskytuje personalizaci nebo standardizaci všech objednávek. 

 

 

Společnost Mentor Media se zaměřuje na zjednodušení vašich příprav na přepravu.

Využitím našich odborných znalostí k užití zdrojů, získávání a řízení zásilek od více dodavatelů součástí.

Společnost Mentor Media může koordinovat dodávky od více dodavatelů, konsolidovat je a přepracovat do jednotlivých vlastních kompletů pro přepravu do místa vašeho koncového určení.

Poskytování řízení zásob dodavatelem (VMI) v souladu se zásobami vlastněnými dodavatelem (SOI) nebo přizpůsobené jedinečným požadavkům. Řešení v rámci jednoho zdroje společnosti Mentor Media poskytuje vlastní komplety označení. (tj. s čárovými kódy a integrované do vašich ERP systémů)

Řešení vlastní kompletace společnosti Mentor Media také zahrnuje lokalizaci kompletu, přičemž tisk návodu k použití pro klienty z více zemí společně s kontrolními službami zajišťuje dodržování různých norem.

 

PŘÍPADOVÉ STUDIE