Strategická umístění společnosti Mentor Media podle čínské Iniciativy pásu a cesty (BRI) umožňují optimalizovat pozemní (silniční a železniční) a námořní spojení. Naše řešení využívají Mezinárodní pozemní a námořní koridor pro zahraniční obchod (ILSTC), který poskytuje úspory nákladů a alternativní distribuční kanál v dodavatelském řetězci.

 

 

Mentor Media je přední společnost zabývající se řešením dodavatelského řetězce typu end-to-end. Neustále posilujeme naše logistické schopnosti.

Naše zkušenosti v oboru a expanze do silniční, železniční, letecké a námořní konektivity nám umožnily poskytnout našim zákazníkům úspory nákladů a spolehlivý dodavatelský řetězec.

S rostoucími náklady a nejistotami v rámci obchodního prostředí. Pro podnikání je nezbytně nutné zajistit stabilní dodavatelský řetězec pro udržení podílu na trhu. Společnosti hledají alternativní distribuční kanály.

Naše hybridní logistická řešení jsou přizpůsobitelná. Poskytují šetření nákladů a zajišťují životaschopnost podnikání.