Čisté prostory pro sterilní balení

Založení čistých prostor společností Mentor Media podpořilo její přání při její expanzi do dodavatelského řetězce v rámci zdravotní péče. Díky certifikátu podle EN ISO 13485:2016 na základě auditu může společnost Mentor Media provádět určitou úroveň smluvní výroby v rámci předběžného sestavení zdravotnických výrobků, tj. čištění, sestavení a sterilní/nesterilní balení zdravotnických prostředků.

Schopnosti čistých prostor společnosti Mentor Media:

 • Čisté prostory třídy 7 a třídy 8 certifikované NEBB ve stavu obsazenosti provozu.
 • Úroveň mikrobiologických limitů v rámci provozu čistých prostor stupně PIC/S GMP.
 • Ověřený sterilní bariérový systém balení podle ISO 11607-1.

Vlastní řešení společnosti Mentor Media zahrnují:

 • Čištění
 • Sestavení
 • Primární balení
 • Sekundární balení
 • Závěrečnou kontrolu
 • Sterilizaci

Rozšíření na skladové prostory s řízenou teplotou v našem dodavatelském řetězci, řešení 3PL a odborné znalosti operací v rámci posledního úseku pro celosvětovou distribuci.

Všechna ověření budou prováděna interně nebo ve spolupráci s kompetentními a akreditovanými partnery.

 

Sterile-CZ-01

 

Balení společnosti Mentor Media slouží široké řadě zdravotnických prostředků:

Spotřební materiál

 • Prostředky jako stříkačky, stehy, sešívací spony, hadičky a stenty

Ortopedické

 • Výztuhy používané k nápravě stávajících problémů nebo k zajištění stability kostry a svalového systému.

Kraniální

 • Fragmenty lebky nebo související příslušenství používané pro postupy kraniální fixace.

Dentální

 • Ocelové dráty a držáky, výztuhy a šrouby jako sloupky používané v zubních kanálcích nebo pro náhradu poškozených nebo chybějících zubů.

Spinální náhrada

 • Výztuhy, šrouby a držáky používané k zarovnání kostí směrem dolů ke střední části zad. Korekční pomůcky používané k podpoře těla a ochraně míchy.