Řízení nemocničních zásob na skladě

Společnost Mentor Media uzavřela partnerství s celosvětovou značkou vyrábějící prostředky pro kardiologii a kardiostimulátory. S využitím technologie RFID jsme byli schopni urychlit sladění výrobků se zásobami na skladě a dosáhnout podstatného zvýšení produktivity.

 

MM-CASE-HC-HOSPITAL

 

Manipulace s kritickými chirurgickými vaky v prostředí kontrolovaného skladu zajišťuje integritu procesu a podporuje sledovatelnost výrobků, zpětné sledování, doplňování, modely řízení zásob na skladě (vyskladnění výrobků s nejkratší expirací jako prvních) FEFO a fakturaci.

Tento koncept byl vyvinut společně a jeho realizace se uskutečňuje ve vzájemné spolupráci s týmy odborníků z oblasti inženýrství, IT, dodržování předpisů a zdravotní péče.

Přijetí technologie RFID do řízení zdravotnických prostředků umožnilo pravidelné a vzdálené provádění účinného slaďování zásob na skladě.

V dnešní době klient zavádí více zdravotnických prostředků, které by mohly využít tohoto řešení.