PŘÍMÁ EXPEDICE MENTOR (MDS) – ZJEDNODUŠENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

Společnost Mentor Media zjednodušuje dodavatelský řetězec nabídkou naší služby přímé expedice Mentor.

 

 

Zboží se shromažďuje v našich strategicky umístěných střediscích blízko míst výroby, celnicí prochází společně v rámci jednoho celního řízení, je přepravováno napříč kontinenty a dodáváno buď do distribučních středisek zákazníků, na různá místa maloobchodního prodeje, nebo koncovým zákazníkům cestou letecké, námořní nebo suchozemské dopravy.

Úspory jsou významné, eliminuje se tím totiž několik článků dodavatelského řetězce s efektivností komplexní (end-to-end) distribuční služby.