Obalové hospodářství bylo vždy kritickou složkou dodavatelského řetězce z hlediska dosahování štíhlého výrobního procesu. A ještě důležitější je dnes v nové globální ekonomice, která využívá inteligentní celosvětové zásobování pro regionální výrobu.

 

 

Mentor Media nyní díky nabytí společnosti skupinou Elanders Group nabízí globálně přímé zdroje pro potisk a balení produktů pro své klienty.

Kombinace základních kompetencí a globální infrastruktury společnosti Mentor Media a skupiny Elanders Group dala vznik jednotnému zdroji řešení zahrnujícímu nabídku tiskovin, obalů a služeb dodavatelského řetězce, jako je sestavování a balení sad, konečné úpravy výrobků, individuální konfigurace, skladování a včasné dodávky.

Zdroje skupiny Elanders pro regionální výrobu tiskovin a balení produktů jsou vynikajícím doplňkem platformy služeb pro dodavatelský řetězec společnosti Mentor Media umožňujícím budování zásob pro dodávky na objednávku a realizace produktů podle specifikací zákazníků.

Od kvalitních pevných kartonů po luxusní obaly na jedné straně a nákladově efektivní CPG pro přímou distribuci do maloobchodních prodejen na straně druhé je společný model společnosti Mentor Media a skupiny Elanders Group dokonalý pro všechna průmyslová odvětví a pro všechny společnosti od malých po velké.

Regionální obalové hospodářství a služby dodavatelského řetězce nabízejí ekonomickou výhodu spočívající v konsolidaci procesů a zkrácení doby přepravy. Zvyšuje také rychlost, s jakou se výrobek dostává na trh, a minimalizuje zastarávání zásob.

Společné řešení Mentor Media a Elanders lze zavést i do robustní infrastruktury Pacifického regionu s jejími jedenácti pobočkami v Číně, včetně velkého závodu na výrobu tiskovin a obalů v Pekingu, a našeho distribučního střediska v Singapuru.